Close

Blocks, Panchayats & Villages

 

Blockwise Village Panchayats and Villages
SN Block Village Panchayats Villages Forest Villages
1. Khargone 43 120 0
2. Kasrawad 83 228 0
3. Maheshwar 69 208 0
4. Badwah 114 319 9
5. Gogaon 46 109 0
6. Bhikangaon 65 155 0
7. Jhirniya 76 132 35
8. Bhagwanpura 61 97 23
9. Segaon 37 53 0