एस.टी.डी. कोड

स्थान कोड
बड़वाह 07280
सनावद 07280
भगवानपुरा 07282
खरगौन 07282
सेगांव 07282
महेश्वर 07283
मण्डलेश्वर 07283
कसरावद 07285
निमरानी 07285
गोगांवां 07287
भीकनगांव 07288
झिरन्या 07289